Program Şcolar 2023 - 2024

    - Orar liceu şi şcoală profesională pentru elevi - valabil de luni 12 februarie 2024
pe clase         general

    - Orar liceu şi şcoală profesională pentru profesori - valabil de luni 12 februarie 2024
pe profesori         general

    - Orar cu repartiţia pe săli - valabil de luni 12 februarie 2024
pe fiecare sală         general


        Orarul de practică comasată şi orarul de practică comasată şi săptamanală, vă rugăm să le consultaţi.