DOCUMENTE MANAGERIALE

Transfer&Mobilitate 2023-2024
Plan Managerial - Anul şcolar 2023 -2024
Programe de dezvoltare profesională şi managerială
Evaluarea personalului şcolii
Comisii la nivelul şcolii 2023 - 2024
PLAN DE ACȚIUNE ANTIBULLYING AN ȘCOLAR 2023/2024
Regulament de Ordine Interioară
Regulament de Organizare şi funcţionare
Regulament Cămin
PAS 2023 - 2024
Organigramă
Planificarea Consiliului de Administraţie
Planificarea Consiliului Profesoral
Contractul educaţional
Cerere concediu
PROCEDURA MOBILITATE
CONDITII OCUPARE POSTURI
REGULAMENT-CADRU din 4 iulie 2022 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
MOBILITATE 2022 - 2023
Contract cazare camin - Act adiţional
Proceduri