Cercul metodic al profesorilor coordonatori ai Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar, a promovării interculturalităţii, cu tema Educaţie în siguranţă – fără violenţă şi comportamente de risc în şcoală a fost găzduit anul acesta de Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iaşi. Într-o zi de graţie, senină şi luminoasă, pe 26 februarie 2020, profesorii coordonatori ai Comisiei mai sus amintite s-au adunat, într-un număr impresionant, din toate colţurile judeţului, la Liceul de la poalele Buciumului, pentru a participa la o activitate deosebită, iniţiată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, având drept colaboratori cadrele didactice de la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” şi numeroşi invitaţi.
      O activitatea de mare amploare, cu efecte pe termen lung în universul educaţional ieşean, Cercul profesorilor coordonatori ai Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar, a promovării interculturalităţii a fost conceput sub forma unei dezbateri la care au participat specialişti în domeniu. Moderatorul întregii activităţi a fost doamna Inspector pentru activităţi extraşcolare, AllaApopei.Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a fost reprezentat de doamna Inspector General Adjunct, Mihaela Țura, care le-a vorbit tuturor profesorilor despre Siguranţa elevilor – condiţie sine qua non în mediul şcolar şi în activităţile extraşcolare.Inspectoratul Judeţean de Poliţie a susţinut demersul organizatorilor prin prezenţa doamnei agent şef de la Biroul de Analiză şi de Prevenire a Criminalităţii, Ramona Nechifor şi a domnului comisar Cătălin Vasiliu, de la Brigada de Combatere a Criminalităţii care au tras un semnal de alarmă despre Siguranţa în mediul online – capcanele internetului – o temă de maxim interes în societatea contemporană. Oferta educaţională şi proiectele C. P. E. C. A. Iaşi, adresate elevilor, ce vin în sprijinul profesorilor, au fost prezentate de domnul Inspector Principal de Poliţie, Marius Manea, iar doamna prof. univ. dr. Veronica Mocanu de la Universitatea de Medicină „Gr. T. Popa” a adus în faţa auditoriului un subiect foarte interesant pentru adolescenţi Lumini, cameră şi acţiune împotriva violenţei în relaţiile romantice ale adolescenţilor, rezultat al unui proiect european. Intervenţia Doamnei Director Anca Harduleadin partea C. J. R. A. E. Iaşi a avut ecouri în rândul tuturor, tema abordată de domnia sa fiindComportamente indezirabile în şcoala prietenoasă, iar cadrul legislativ ce se pliază perfect pe tematica propusăa fost prezentatde doamna inspector AllaApopei- Roluri şi responsabilităţi, repere legislative privind crearea climatului de siguranţă în şcoală.
      Cea de-a doua parte a activităţii a fost organizată sub forma unor ateliere de lucru, numite metaforic Atelierul primăverii, Atelierul toleranţei, Atelierul unităţii în diversitate, Atelierul fericirii, Atelierul bucuriei de a fi împreună, Atelierul noilor începuturi, conduse de formatorii ISJ – prof. Vameşu Cristina; prof. Elena Bărbieru; prof. Raluca Mariana Cozma; Prof. Stiuj Loredana;Prof. Delia Acatrinei;Prof. Oana Simionovici. Participanţii au avut doar cuvinte de laudă la adresa întregii activităţi.       Aşa cum ne-am obişnuit, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iaşi a reuşit să găzduiască activităţile Cercului mai sus-amintit, valorificând entuziasmul, creativitatea, originalitatea, dorinţa de a evolua a profesorilor şi a elevilor, cunoscuţi deja în peisajul ieşean, prin activităţi deosebite, realizate în parteneriat cu toate instituţiile direct implicate în creşterea calităţii în educaţie. Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Iaşi a fost încă o dată un prilej de bucurie şi de sărbătoare.