Echipa de conducere a Colegiului Tehnic "Mihail Sturdza" Iaşi
Anul şcolar 2023 - 2024


  Director - Prof. CRISTINA - MARIA BIDA
  Director - adjunct - Prof. CORNELIA TOADER
  Consilier educativ - prof. ANDREIA STECLARU

Consiliul de administraţie - Hotararile consiliului de administraţie

  Preşedinte CA - director prof. CRISTINA MARIA BIDA;
  Membri:
  Prof. CORNELIA TOADER- Director adjunct;
  Prof. ŞTEFAN CHICHIRĂU;
  Prof. RADU MĂNUCĂ;
  ROIBU ŞTEFAN - reprezentant al părinţilor;
  CEUCĂ MIHAELA - membru CA - AGENT ECONOMIC - ANTIBIOTICE SA;
  MIRON VASILICĂ - membru CA - AGENT ECONOMIC - PHINIA ROMANIA;
  RUSU MIHAELA - membru CA - AGENT ECONOMIC - AVINCI SRL;
  VIRNĂ DANIEL - membru CA - AGENT ECONOMIC - AEROSTAR SA;
  CHIFOREC DAN GABRIEL - Reprezentant al Consiliului Local
   Comisia de calitate - Responsabil Ing. RUSU MĂDĂLINA;
   Membri: - Ing. Irimia Ionuţ
        - Ing. Inderjoschi Adrian
        - Adochiţei Ionel - Reprezentantul părinţilor, votat in Comitetul de Părinţi pe şcoală
        - Bejenaru Razvan - Responsabil al Consiliului Elevilor
        - Ivănescu Mihaela - reprezentant al sindicatului - Alianţa Sindicală ”Gheorghe Asachi” 
        - Teodor Iosef - reprezentant al USLIP
           
   RESPONSABIL al CONSILIULUI ELEVILOR - NĂSTASE RODICA;
   
   Bibliotecara - NĂSTASE RODICA;
   Contabil - şef: MĂZĂRIANU - ONIOI MARIANA;
   Secretar - şef: DINTER OVIDIU;
   Administrator de patrimoniu: BĂDIC ION;