Concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada determinata