MISIUNEA ŞCOLII

   Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iaşi oferă cu maximă responsabilitate şi la standarde de înaltă calitate, comunităţii locale şi regionale, Moldova de Nord- Est, oportunităţi instructiv - educative şi de pregătire tehnologică, în acord cu exigenţele impuse de integrarea României în spaţiul economic al Uniunii Europene.
   Şcoala noastră urmăreşte realizarea unor performanţe în dezvoltarea carierei, stimulând prin excelenţă, valorificarea capacităţilor şi potenţialului fiecăruia, cât şi a spiritului de echipă, dialogului şi toleranţei, pentru a răspunde exigenţelor generate de dimensiunea europeană a şcolii, care formează specialişti implicaţi în procesul complex de creştere a calităţii vieţii şi a prosperităţii economice.
   Echipa didactică conştientizează, că doreşte să deservească la nivel superior deopotrivă tineri şi adulţi, prin diverse forme de pregătire - curs de zi, scoala profesionala si scoala postliceala - pentru profesii şi calificări cerute de piaţa actuală a muncii.

NOUTĂŢI

*Posturi vacante
*Concurs
*Anunt - Angajare