Competiţia Naţională pentru titlul de Şcoală Europeană

   Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” a obţinut distincţia de Şcoală Europeană, ediţia 2019, ocupând poziţia 42, cu 157 de puncte. În concurs, au fost înscrise 136 de şcoli, dintre care doar 87 au primit acest titlul, care, evident, ne onorează şi demonstrează calitatea actului didactic şi dimensiunea europeană a acestuia. Acest rezultat de excepţie este o confirmare a colaborării dintre elevi şi profesori, în cadrul activităţilor şi proiectelor europene, în care a fost implicată şcoala noastră de-a lungul timpului!
   Felicitări, Dragi Colegi!
   Felicitări, Dragi Elevi!
                  Cu preţuire,
                  Prof. ing. Victor Bibire
                  Prof. Cristina Maria Bida

MISIUNEA ŞCOLII

   Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iaşi oferă cu maximă responsabilitate şi la standarde de înaltă calitate, comunităţii locale şi regionale, Moldova de Nord- Est, oportunităţi instructiv - educative şi de pregătire tehnologică, în acord cu exigenţele impuse de integrarea României în spaţiul economic al Uniunii Europene.
   Şcoala noastră urmăreşte realizarea unor performanţe în dezvoltarea carierei, stimulând prin excelenţă, valorificarea capacităţilor şi potenţialului fiecăruia, cât şi a spiritului de echipă, dialogului şi toleranţei, pentru a răspunde exigenţelor generate de dimensiunea europeană a şcolii, care formează specialişti implicaţi în procesul complex de creştere a calităţii vieţii şi a prosperităţii economice.
   Echipa didactică conştientizează, că doreşte să deservească la nivel superior deopotrivă tineri şi adulţi, prin diverse forme de pregătire - curs de zi, scoala profesionala si scoala postliceala - pentru profesii şi calificări cerute de piaţa actuală a muncii.

NOUTĂŢI

*Concurs
*Posturi vacante
*Anunt - Angajare