DOCUMENTE MANAGERIALE

Comisii la nivelul şcolii
PAS 2021 - 2022
Plan Managerial - Anul şcolar 2021 -2022
Regulament de Ordine Interioară
Organigramă
Planificarea Consiliului de Administraţie
Planificarea Consiliului Profesoral
Contractul educaţional
Contract cazare camin - Act adiţional
Proceduri