Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat(intretinere) pe perioada nedeterminata

Anunt
Calendarul de desfasurare al concursului
Cerere inscriere la concurs
Fisa individuala a postului de muncitor calificat