Echipa de conducere a Colegiului Tehnic "Mihail Sturdza" Iaşi
Anul şcolar 2022 - 2023


  Director - Prof. CRISTINA - MARIA BIDA
  Director - adjunct - Prof. CORNELIA TOADER
  Consilier educativ - prof. CRISTINA CĂRĂBUŞ

Consiliul de administraţie - Hotararile consiliului de administraţie

  Preşedinte CA - director prof. CRISTINA MARIA BIDA;
  Membri:
  Prof. CORNELIA TOADER- Director adjunct;
  Prof. ŞTEFAN CHICHIRĂU;
  Prof. RADU MĂNUCĂ;
  CIOBANU ADINA - reprezentant al părinţilor;
  CHIFOREC DAN - reprezentant al Consiliului Local;
  DOINA CAZAN - reprezentantă al Consiliului Local;
  MARIUS PĂRPĂLIŢĂ - reprezentant al Primăriei Iaşi;
  HIRBU DENIS - reprezentant al Consiliului elevilor;
   Comisia de calitate - Prof.COMĂNICI MARIANA;
   
   Responsabil al Consiliului Elevilor - bibliotecara NĂSTASE RODICA;
   
   Contabil - şef: MĂZĂRIANU - ONIOI MARIANA;
   Secretar - şef: DINTER OVIDIU;
   Administrator de patrimoniu: BĂDIC ION;
   
   Reprezentanţii Catedrelor în Comisia de Curriculum
    * Română - BOBOC ANAMARIA;
    * Limbi moderne - CRISTINA CĂRĂBUŞ
    * Matematică - ANDREIA STECLARU;
    * Stiinţe - RALUCA DULMAN;
    * Socio-umane, istorie, geografie: MIHAELA IVĂNESCU;
    * Educaţie fizică: ION LUCA;
    * Tehnologii: ŞTEFAN CHICHIRĂU;
    * Comisia diriginţilor: DULMAN RALUCA;
    * SNAC: MIHAELA IVĂNESCU;
    * Comisia pentru combaterea violenţei: RADU MĂNUCĂ;
    * Responsabil PSI: ION LUCA;
    * Responsabil SSM: GOREA MARILENA;
    * Responsabilul grupului antibullying: BIDA CRISTINA MARIA.